نورتون

سوال

سلام

یه سوال

مقدار مقاومت نورتن مدار بالا چند می شود؟

یکی ۱۷ اهم

یکی ۲۴ اهم

و دیگری مقدارش ۹ اهمست

0
Mohammadvakili 1 ماه 0 پاسخ ها 39 دیده شده کاربر 0

ارسال یک پاسخ