نحوه ادغام سازی در فتو شاپ

سوال

نحوه ادغام سازی یا محدود کردن یک تصویر به یک شکل در فوتوشاپ مانند عکس به چه صورت میباشد

 

0
zhra 3 ماه 0 پاسخ ها 116 دیده شده کاربر 1

ارسال یک پاسخ