تغییر مسیر لوله آب باران

سوال

با سلام .عکس ضمیمه لوله آب باران بعد از برداشتن تیغه اتاق برای افزودن به هال هستش که وسط هال افتاده اگر بخواهیم از سقف به کنار دیوار ببریم و از کف برگردانیم جه شیبی لازم است


ضمیمه ها
0
masal 9 ماه 0 پاسخ ها 308 دیده شده کاربر 0

ارسال یک پاسخ