بازرسی ut

سوال

در بسیاری از مواقع نیاز به انجام آزمون UT برای بازرسی از راه دور جوش ها وجود دارد. لذا شناسایی خط مرکزی جوش برای ثابت نگه داشتن فاصله مورد نیاز در حرکت پروب در آزمون UT ضروری است.
راهکار شما برای تعیین موقعیت دقیق خط مرکزی جوش مثلا در مورد جوش های فولاد زنگ نزن ۳۱۶ چیست؟

0
Ali.dez 5 ماه 0 پاسخ ها 98 دیده شده کاربر 0

ارسال یک پاسخ