سوال
برای ساختمان های اداری کوچک ، برای سیستم سرمایش و گرمایش با توجه به مستقل داشتن استقلال هر واحد سیستم مینی چیلر بهتر است یا VRF از نظر راندمان ، طول عمز، نگهداری و کیفیت هوا ( آیا سیستم های ...
حل شده 0
4 ماه 1 پاسخ 183 دیده شده کاربر